Team Wallander

Tel: 033 - 13 40 00

Team Storvik

Tel: 033 - 13 48 68

Kirurgi

kirurgi

Trygghet före under och efter.

Kliniken har kapacitet för olika slags kirurgiska ingrepp i munnen.
Vi avlägsnar visdomständer, tar vävnadsprover, operationer för att behandla tandlossning med sk regenerativ behandling, implantatoperationer och sk rotspetsoperation.


Operationerna utförs antingen av tandläkare Andreas Storvik eller av specialistinriktade Henrik Hedlund som normalt arbetar i på parodavdelningen i Örebro län. Vi kan även erbjuda konsultationer med käkkirurger när så behövs.
Efter operationen kan du nå oss 24 timmar per dygn för att du ska känna dig trygg.


Behöver du hjälp?

Kontaktformulär