Team Wallander

Tel: 033 - 13 40 00

Team Storvik

Tel: 033 - 13 48 68

Röntgen

rontgen

Säker bildkvalitet och diagnos

Röntgen är en mycket viktig del för oss att ställa rätt diagnos och kunna ge dig rätt behandling. På kliniken använder vi ett helt digitalt system vilket medför att vi kan ta röntgen med mycket lägre stråldos än konventionell röntgen. Vi har även kapacitet att ta en anvancerad översiktsröntgen som visar alla tänder på en gång. Våran digitala Panoramaröntgen är extra lågstrålande. Denna bild är sedan ett ovärderligt verktyg för att kunna ge dig rätt behandling.

Tillsammans går vi sedan igenom dina röntgenbilder så att du får största möjliga förståelse angående din muns hälsa.


Behöver du hjälp?

Kontaktformulär